NPO ゆめ

契約利用者、利用状況(定員10名)
 月曜から金曜日 毎日5〜8名の通所
  (小学生から高校生までの利用がありますので、曜日ごとに集団編成を考え、利用を調整しています)
 土曜日は、8〜10名 定員いっぱいの状況です
  (第3土曜日は、小学生を中心に)


利用契約者数
 12月1日現在 放課後等デイサービス 41名
      保育所等訪問支援  4名
利用者
 小学生
  小学校通常学級  6名
  小学校特別支援学級 8名
  特別支援学校小学部 6名
 中学生
  中学校通常学級  1名
  中学校特別支援学級 5名
  特別支援学校中学部 1名
 高校生
  私立高校    1名
  特別支援学校高等部 12名
  通信制高校    3名

通所地域 中学校区
  飾磨中部中 7名
  飾磨東中  3名
  飾磨西中  4名
  灘中学校 18名
  夢前中  1名
  大塩中  1名
  大津中  1名
  広嶺中  2名
  安室中  2名
  城山中  1名
  家島中  2名

放課後等デイサービス ゆめクラブ


 ただいま 作成中 しばらくお待ちください
                      
活動内容
平日

土曜日・休業日
アクセス2